Om oss

Vår helt ideella förening, Hildas Tassebo, har en enda uppgift; att hjälpa hemlösa, ägarlösa katter till ett bra liv. Vi har tillstånd att hålla 20 katter på katthemmet och några katter i stödhem.
På grund av vår nuvarande lokals utformning behöver vi någon veckas framförhållning vid intag av katt. Generellt kan vi inte lösa akuta kattproblem, men vi försöker.
Vi tar in katter i ordning efter en bedömning av katternas individuella behov. Alla katter som kommer in till oss räknas som huskatter.
Väl inne i verksamheten blir katterna veterinärundersökta, vaccinerade och ID-märkta. Vi tecknar en sjukdoms- och olycksfallsförsäkring på katterna och vi registrerar katterna på djurID med oss som ägare. När katterna flyttar till eget hem registrerar vi ägarbytet.
Katterna som vi tar in har olika behov. Några är sjuka, andra undernärda och vissa hur pigga och friska som helst. Några är försiktiga i kontakten med människor andra helt tama. Och vi arbetar med att anpassa katterna till ett bra liv som ägd katt.
Hemmen väljs ut med omsorg. Ingen katt ska behöva utstå samma elände en gång till. Är katten för svårt skadad eller för svårt sjuk och veterinärmedicinen inte kan hjälpa dem ska katterna inte behöva lida men rädsla och ett avvikande beteende hos katten är ingen sjukdom.
Våra volontärer har olika uppgifter beroende på kunskap, önskemål och tid. De lägger ner många timmar och stort engagemang på katterna.
Vi följer de lagar som gäller för oss och vi bygger erfarenhet genom samarbete med dem som ser på katter med samma ögon som vi gör.