Bli medlem

Home / Stöd oss / Bli medlem

Vad innebär medlemskap? Som medlem i föreningen Hildas Tassebo får ni ökad insyn i hur vi arbetar för katterna samt ger er möjlighet att påverka och vara delaktiga i föreningen genom att lämna motioner och förslag som främjar en positiv utveckling i verksamheten. Våra årsmöten är enbart öppna för medlemmar där styrelse, valberedning och revisorer utses. Läs mer om Styrelsen här. Förutom påverkansmöjlighet vid årsmötet får du också några nyhetsbrev per år, samt förhandsinformation om planerade aktiviteter.
Hur blir jag medlem? Årsavgiften för medlemskap i Hildas Tassebo kostar 200 kr/person och 250 kr/familj. (Notera att medlemsavgift för 2022 reduceras till 100 kr/person och 125 kr/familj, då halva året redan passerat).
Avgiften betalas in till Bg: 5768-8244 och via Swish: 123-140 25 44. Märk betalningen med ert namn och vad den avser, i detta fall ”Medlemskap 2022”. Kompletterande uppgifter med e-postadress och mobilnummer skickar ni till oss via e-post: info@hildastassebo.se och ange ”Medlemskap för 2022” i rubriken eller använd formuläret nedan.