Bli Volontär

Home / Stöd oss / Bli Volontär

Vår huvuduppgift är att på bästa sätt värna om våra katters fysiska och psykiska välmående.
Detta görs genom att volontärerna ger katterna mat, friskt vatten, städar i katternas boxar, i den öppna lokalen samt i karantänerna (tömma lådor, byta filtar, diska och även tvätta vid behov). Vissa katter är även i behov av daglig medicinering. När dessa uppgifter är utförda ska det givetvis finnas tid över för lek, kel och umgänge med katterna.
Andra uppgifter kan vara att hjälpa oss med transporter av katter eller fånga in katter med fälla om ni har erfarenhet av detta. En del av våra katter har inte haft direkt kontakt med människor och detta kräver att du som volontär är en lugn och tålmodig person. Vi jobbar för att socialisera dessa katter på individuell nivå. Socialisering kan omfatta allt från prat, kel och lek, till att bara vara närvarande för katterna.

Det finns även andra uppgifter för den som inte kan eller vill vara i direkt närkontakt med katterna, men som ändå vill hjälpa till!
Det kan vara att hjälpa till med fastigheten, hitta sponsorer, hjälpa till vid loppisar, göra ärenden, ställa ut bössor i affärer, arbeta med det tekniska, så som vår hemsida och vår elektriska utrustning, ordna med medlemsregister, mm. Är du konstnärlig, duktig på att teckna, texta och fota mm. Eller har du egna förslag och kan bidra på något annat sätt?
Det är enkelt – ju fler engagerade i vår förening, desto fler katter kan vi hjälpa. Som volontär ger du enbart så mycket tid du vill och kan, vi är tacksamma för det du kan hjälpa till med.

Allt volontärarbete på Hildas Tassebo är ideellt och innebär att du inte får betalt.
Alla nya volontärer erbjuds ett introduktionspass för att lära sig de allmänna rutinerna på katthemmet samt information om hur vi arbetar och förhåller oss till katter som vistas i karantän – där gäller specifika riktlinjer och krav för hygien. Det finns förmiddagspass och eftermiddagspass och du kommer samarbeta och kommunicera med andra volontärer.

Bli volontär hos oss
Vill du bli volontär eller har frågor kring volontärarbetet, mejla oss på info@hildastassebo.se eller använd formuläret nedan.